Photo credit: Internet Archive Book Images via Visual hunt

Polysticta stelleri (Pallas 1769: Anas stelleri). Eng. steller’s eider. Ned. stellers eider.

De vogel is genoemd naar Georg Steller, Duits naturalist die na een reis door Rusland en Siberië deelneemt aan een expeditie van Vitus Bering naar wat nu de Beringzee heet. Steller ontdekt er vele soorten, op Kamtsjatka in 1740 deze eend (‘nestelt er in ontoegankelijke gebieden’). Met anas stelleri bewijst Pallas hem de eer (“quam Stelleri consecratam volo nomini”, VI-35).

Stellers eider is vooral een vogel van Noordoost-Siberië en Alaska, maar een deel overwintert in het noorden van Noorwegen. Soms overzomeren er daar ook, en soms ziet men ze ook in andere delen van Scandinavië, in het bijzonder rond de Botnische Golf (Staav 1991). De Finse vogeltekenaar Magnus von Wright maakte er in de jaren 1837-1842 diverse kleurtekeningen van.