Edwards 1747

Alectoris barbara (Bonnaterre 1792: Perdix barbara). Eng. barbary partridge. Ned. barbarijse patrijs.

De barbarijse patrijs werd ontdekt in Barbarije, het land van de Berbers voordat er ook Arabieren kwamen te wonen. Vaak bedoelde men alleen de kustgebieden, van Marokko, Algerije, Tunesië, Libië, soms de kustgebieden en de binnenlanden, ongeveer wat tegenwoordig Maghreb wordt genoemd.

Edwards 1747 is de eerste die de vogel heeft, inclusief een duidelijke kleurtekening. Het kopje boven zijn verhaal luidt: “The Red-Legg’d Partridge, from Barbary” (p.70). Edwards kreeg ‘een levend stel’ uit Santa Cruz, “in that part of Barbary which lies without the Streights of Gibraltar, on the Atlantic Ocean”, kortom de Canarische Eilanden. De vogel broedt er nog steeds. Maar ook wonderlijk precies in een groot deel van het hele gebied dat tegenwoordig Maghreb wordt genoemd, de naam klopt beter dan Edwards kon bevroeden.