Photo credit: Rudo Jureček on VisualHunt.com / CC BY-NC-SA

Porzana parva (Scopoli 1769: Rallus parvus). Eng. little crake. Ned. klein waterhoen.

Latijn parvus betekende klein. Van de Europese rallen is het klein waterhoen een van de kleinste: gemiddeld 18 cm (het kleinst waterhoenporzana pusilla, gemiddeld 17 cm). De twee soorten zijn in vele talen naar dit kleine en naar het kleine verschil benoemd (met ‘klein’ respectievelijk ‘kleinst’ of ‘dwerg-’). Maar in de wetenschappelijke namen níet: Pallas, die met rallus pusillus, kleine ral, het kleínst waterhoen benoemt, kende het klein waterhoen niet - en Scopoli omgekeerd kende het kleinst waterhoen niet. Beide vogels heten daardoor ‘kleine ral’. Eigenlijk ‘kleine waterral’, want men vergeleek met de sterk gelijkende bekénde ral, de waterral, rallus aquaticus, die groter is. Pallas bijvoorbeeld opent zijn stukje over de nieuwe vogel rallus pusillus met: 'lijkt qua kleur en vorm sterk op de waterral' ('maar is zo groot als de veldleeuwerik', die gemiddeld 17 cm is).

Mogelijk stond de vogel al op een 16e eeuwse kleurtekening, gepubliceerd in Olson 2007, zie bij porzana pusilla.