Photo credit: nik.borrow on VisualHunt

Larus cachinnans Pallas 1811. Eng. caspian gull. Ned. pontische meeuw.

Van de zilvermeeuw werd eind 20e eeuw de geelpootmeeuw afgescheiden, zie bij larus michahellis. Van de geelpootmeeuw weer afgescheiden werd daarna de pontische meeuw - genoemd naar Pontos Euxeinos, de naam waarmee de oude Grieken de Zwarte Zee aanduidden: onder andere daar komt hij voor.

Pallas komt op cachinnans, ‘luid lachend’ (Latijn cachinnare: schaterlachen), door Russisch chochotoen: lacher (Russisch chochotat’: schaterlachen, het werkwoord is toevallig verwánt met cachinnare). Hij schrijft dat de vogel vooral voorkomt bij de Wolga en de Kaspische Zee (vandaar caspian gull) en dat hij vanwege het 'nadoen' van de menselijke lach ‘lacher’ werd genoemd (“Rossis praesertim ad Volgam et mare Caspium, propter vocem cachinni humani saepe aemulam, Chóchot, vel Chochotún”, II-318).

Voor het ‘lachen’ van sommige meeuwen en sterns zie ook bij chroicocephalus ridibundus voor de kokmeeuw en bij het genus gelochelidon voor de lachstern. Maar de drie ‘zilvermeeuwen’ zijn de échte lachers. Alle drie kregen er ook namen voor, cachinnans alhier, laughing gull bij de zilvermeeuw, en gavia voor waarschijnlijk de geelpootmeeuw, zie bij het genus gavia.