Audubon. Photo credit: BioDivLibrary on VisualHunt.com / CC BY

Xema sabini (Sabine 1819: Larus sabini). Eng. sabine’s gull. Ned. vorkstaartmeeuw.

De vorkstaartmeeuw heet ‘meeuw van Sabine’, de naam werd gegeven door Sabine. Het lijkt ijdelheid, een soort naar jezelf noemen. Maar het was zijn broer. De Engelsman Edward Sabine (1788-1883) ontdekt de vogel, zijn oudere broer Joseph (1770-1837) geeft de naam. Edward neemt in 1818 deel aan een arctische expeditie van John Ross, op zoek naar ‘de noordwestelijke doorgang’, ten noorden van Canada (zoals men eerder de noordoostelijke zocht, ten noorden van Siberië). Op 25 juli ontdekt Edward de vogel, op eilandjes voor de westkust van Groenland, tussen noordse sterns (waarbij ze vaker aangetroffen worden). In Londen geeft Joseph later de beschrijving van de nieuwe soort. En op p.522 van het artikel, zie bij xema ‘An account’, staat: “In conformity with the custom of affixing the name of the original discoverer to a new species, this bird has been called Larus Sabini”.