Photo Credit: M.M AL MAZROUEI -United Arab Emirates- AD Flickr via Compfight cc

Apus pallidus (Shelley 1870: Cypselus pallidus). Eng. pallid swift. Ned. vale gierzwaluw.

In 1867 schreef Cavendish Taylor het al: in Egypte zijn de gierzwaluwen anders, anders dan “any that I have seen in Europe; they are much paler, and more grey than black” (de Ibis, jaargang 1867, p.56). Engels pale gaat via Oudfrans pale terug op Latijn pallidus: bleek, vaal.

Evengoed denkt Taylor dat het om een en dezelfde soort gaat. George Shelley zet de volgende stap: “I have been for some time convinced that the common Swift of Egypt forms an entirely distinct species from the well-known C. apus, under which name it has been included in the various lists of Egyptian birds” (Ibis, 1870, p.445). Hij noemt hem cypselus pallidus (de genusnaam is een latinisering van Grieks kupselos, een van de zwaluwnamen bij de oude Grieken, zie bij apus apus). “First, it differs materially in the very pale brown of the entire body, and in the greater extent of white on the throat”. Met pallidus bedoelde hij dus niet bleek, witachtig, maar vaalbruin (‘pale brown’) en dat onderscheidt de vale inderdaad van de gierzwaluw, die zwartbruin is. Shelley heeft trouwens ook al het idee dat de vale ook in Zuid-Europa broedt, maar de gegevens zijn nog beperkt en in 1872 noemt hij hem daarom nog: egyptian swift.