Phylloscopus orientalis (Brehm 1855: Phyllopneuste orientalis). Eng. eastern bonelli’s warbler. Ned. balkanbergfluiter.

Tot eind 20e eeuw was deze een ondersoort van phylloscopus bonelli, de bergfluiter. In Nederland maakte men toen soms een onderscheid tussen een westelijke bergfluiter en een oostelijke bergfluiter (Latijn orientalis: oostelijk). De oostelijke broedt op de Balkan en in Turkije. De westelijke wordt ervan gescheiden door de noordelijke helft van voormalig Joegoslavië, waar nauwelijks één van beide voorkomt.