Photo credit: juan_e via Visual hunt / CC BY-SA

Bucanetes githagineus (Lichtenstein 1823: Fringilla githaginea). Eng. trumpeter finch. Ned. woestijnvink.

Lichtenstein zegt dat de vogel ontdekt werd nabij Deram in Opper-Egypte, zegt niet wíe hem ontdekte. Over de naam zegt hij ook niets. Na Lichtenstein valt het oog al snel op githago, nu in Agrostemma githago de officiële naam voor de bolderik, een plant met een dieproze/paarsrode bloem. In 1828 legt René Lesson de link: “Le nom de githagine [een verfransing] vient sans doute de githago” ('Manuel d’Ornithologie', deel I, p.339). Hoewel hij twéé mogelijke redenen ziet: het vele roze van de woestijnvink, of het eten van de zaden van die plant. Tien jaar later perkt hij in tot de kleur, de naam is gegeven “par analogie du rose de son plumage” ('Compléments de Buffon', 1838, p.340). Dat ligt ook het meest voor de hand: de bolderik kwam zo zuidelijk als Opper-Egypte waarschijnlijk niet voor, bovendien wijst -ineus op de betekenissen ‘gelijkend op’, ‘gemaakt van’, of ‘iets bezittend van’, en dan ligt kleur het meest voor de hand. Githagineus kan vertaald worden met bolderikachtig. En de hele naam voor deze soort is dan, gezien de betekenis van bucanetes, bolderikachtige trompetblazer.