Photo credit: Ján Svetlík via Visualhunt / CC BY-NC-ND

Emberiza melanocephala Scopoli 1769. Eng. black-headed bunting. Ned. zwartkopgors.

Melanocephala betekent: met zwarte kop (Grieks melas: zwart, Grieks kephale: kop, hoofd). Vergelijk sylvia melanocephala voor de kleine zwartkop en larus melanocephalus voor de zwartkopmeeuw, en zie ook bij sylvia atricapilla, de zwartkop.

Scopoli had in zijn tekst: “Caput nigrum”, ‘de kop zwart’, ‘tot op het midden van de hals’ (I-142). Zoals bij meer zwartkoppen gaf het zwarte de indruk van een kapje en rond 1900 heb je daardoor Nederlands kapgors, de eerste Nederlandse naam voor de soort, een vertaling van Duits kappenammer: kapgors. De kokmeeuw, met zijn zwarte kopkap in de zomer, had als een Nederlandse naam kapmeeuw, en de huidige officiële Engelse naam ervoor is black-headed gull.

Mogelijk hadden de oude Grieken al namen voor deze opvallende en in Griekenland veel voorkomende vogel: oinanthe en ampelion, zie bij de tapuit, oenanthe oenanthe.