J. G. Keulemans. Photo credit: BioDivLibrary via Visualhunt / CC BY

Emberiza pusilla Pallas 1776. Eng. little bunting. Ned. dwerggors.

Met ongeveer 13 centimeter is de dwerggors de kleinste van de Europese gorzen (Latijn pusillus: klein, nietig, een verkleining van Latijn pusus: jongen, jongetje).

Pallas ontdekt de vogel in Siberië, ten oosten van het Baikalmeer. Het kleine viel natuurlijk op: “Magnitudine vix Spino aequalis”, ‘Ternauwernood zo groot als een sijs’ (p.697). De sijs is ongeveer 12 centimeter. Later overdrijft Pallas het enigszins, als hij hem in 'Zoographia Rosso-Asiatica' uitvoeriger beschrijft: ‘veel kleiner dan de bosgors’, emberiza rustica, die 14 à 15 centimeter is. Mogelijk ontstond zo Duits zwergammer, wat in Nederland dwerggors werd.