Photo credit: Ximo Galarza i Planes via VisualHunt.com / CC BY-NC-SA

Lanius meridionalis Temminck 1820. Eng. southern grey shrike. Ned. zuidelijke klapekster.

Latijn meridionalis betekende: in de middag. Maar ook: zuidelijk, omdat op het middaguur de zon daar stond. De zuidelijke klapekster is een vogel van het Iberisch schiereiland en delen van Zuid-Frankrijk. Temminck weet dat, maar schrijft ook dat hij in Italië en Dalmatië voorkomt. In totaal: ‘lanius meridionalis is eigen aan de landstreken van het zuiden’, de “contrées du midi” (I-144).

Temminck ziet meridionalis als een soort maar voegt toe, misschien door Buffon 1770-1783 zie bij lanius minor voor de kleine klapekster, dat excubitor, de ‘grote klapekster’, en meridionalis en minor, de indruk maken ‘variëteiten’ van elkaar te zijn: ‘alleen door de kleuren verschilt meridionalis van excubitor, hij is bovenop donkerder, onderop wijnachtig rood’ (in plaats van wit). Later wordt meridionalis opgevat als een ondersoort van lanius excubitor. Tegenwoordig is het weer een soort.